Důležité info a návody

Na základě nejčastějších dotazů jsme sestavili přehled základních informací, které se vám před pořízením sudu mohou hodit.

CO BYCH MĚL(A) MÍT PŘIPRAVENO PŘED DORUČENÍM KOUPACÍHO SUDU? 

Nejdůležitější věcí je vytvořit základ pro Váš koupací sud. Základ pro koupací sud musí být rovný a nosný. Nejsnadnější způsob, jak umístit koupací sud je odebrání 10-15 cm zeminy, vysypat drceným kamenivem frakce 0-8 mm, srovnat a zhutnit. Dále zakoupit 9 ks nejlevnější betonové dlažby 30×30 cm, na kterou námi bude sud ustaven – 5 ks pod koupací sud a 4 ks pod vstupní schody

Daleko pevnějším základem je však plocha ze dřeva, litého betonu nebo vydlážděná. Vyhněte se umístění koupacího sudu přímo na trávu nebo měkký povrch. 

V JAKÝCH MÍSTECH MOHOU BÝT JEDNOTLIVÉ KOMPONENTY?

Sami si můžete zvolit, v jakých místech máme instalovat vývody na filtraci, ovládací tlačítka a revizní dvířka. Tyto komponenty však nelze instalovat na místo, kde se nachází kotel – viz. obrázek níže.

 

BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY

Neumísťujte koupací sud příliš blízko budov, nebo jiných hořlavých konstrukcí, aby nedošlo k požáru. Zajistěte bezpečnost dětí v koupacím sudu i v jeho okolí. Pokud koupací sud nepoužíváte, udržujte jej uzavřený krycím víkem. Mějte na paměti, že okolí sudu je při teplotách pod bodem mrazu kluzké. Nepoužívejte koupací káď samostatně, ale vždy v doprovodu druhé osoby. Doporučená teplota vody v koupacím sudu je 37 ° – 40 ° C. Teplota by měla být nižší u dětí a lidí se srdečními problémy. Při manipulaci s topeništěm noste ochranné rukavice. Některé části mohou být během provozu horké. Okraje komína a ohřívacích kamen mohou být ostré. 

JAKÁ JE DOBA OHŘEVU KOUPACÍHO SUDU? 

Normální doba ohřevu koupacího sudu je u externího kotle na dřevo asi 2 – 2,5 hodiny. Koupací sud s integrovaným kotlem na dřevo se nahřívá přibližně 1,5 – 2 hodiny. Skutečná doba ohřevu silně závisí na povětrnostních podmínkách, teplotě vody, kvalitě palivového dřeva, správném a včasném spalování atd. Pro zkrácení doby ohřevu by měl být koupací sud zakrytý víkem, aby se co nejméně odpařovalo teplo. Voda se při zahřátí rozvrství a musí být promíchána, aby bylo možné zjistit skutečnou teplotu. 

JAK V SUDU TOPIT? 

K zajištění rychlého ohřevu používejte pouze kvalitní a suché dřevo, nejlépe  měkké dřevo na drobné kusy. Použití nekvalitního dřeva nebo dřeva ve velkých kusech může dobu zahřívání zdvojnásobit. Intenzitu spalování dřeva můžete upravit tak, že do kamen vpustíte více vzduchu nebo snížíte přívod vzduchu. Udržujte oheň v kamnech, aby dřevo řádně hořelo. Pokud je oheň příliš malý, doba ohřevu se výrazně prodlouží. Je-li oheň příliš silný, může to zvýšit riziko poškození kotle.

Kotel z nerezi AISI 304 – tento typ nerezové oceli je u našich koupacích sudů standardem a je nejvhodnější volbou, protože je stavěný i na použití chloru. Pokud máte v úmyslu použít mořskou sůl, nebo jinou úpravu vody, které ovlivňují pH, je vhodný kotel z nerez oceli AISI 316. Pokud dojde k problémům s ohřívacím kotlem a výrobce zjistí korozi, nebude poskytnuta žádná záruka / výměna. Třída AISI 316  – nerezová ocel je také nemagnetická. Tato nerezová ocel má nejlepší vlastnosti odolné proti korozi. Lze použít se slanou vodou a trochou chloru nebo bromu. 

JAK VYČISTÍM KOUPACÍ SUD? 

Před použitím koupací sud opláchněte. Pečlivě jej umyjte mýdlovou vodou a měkkou látkou nebo houbou a poté opláchněte čistou vodou. K čištění nepoužívejte žádné abrazivní materiály. Před koupáním v koupacím sudu se osprchujte.  Pouze speciální chemikálie (doporučujeme vodní procedury OXYGEN) a písková filtrace mohou vodu udržovat čistou a hygienickou po delší dobu. Jinak je nutné vodu měnit častěji. Buďte opatrní, když používáte chemikálie pro bazén v koupacím sudu. Dávky mohou být příliš vysoké a mohou vést ke korozi materiálů. 

Desinfekce koupacího sudu?

Pokud je koupací sud používán často, je vhodné jej dezinfikovat. Pro domácí použití je nejlepší použít šokové ošetření bez chloru. Šokový oxidant používaný jednou týdně pomáhá předcházet bakteriím a kalné vodě. Oxiduje vodu a pomáhá jí se zbavit  organických látek, jako jsou odumřelé kožní buňky, pot, moč a kosmetika. Ošetření kyslíkem je pro koupací sud vhodnější než chlor nebo brom. Pokud stejně jako mnoho našich zákazníků budete svůj koupací sud používat ke komerčním účelům, bude nutné v rámci pravidelné údržby a osvědčených postupů pro zajištění bezpečného a příjemného koupání používat ošetření chlórovou vodou. Pokud se používá mořská sůl, je zapotřebí kotel vyrobený z nerezové oceli AISI 316!! Standardní kotel vyrobený z nerezové oceli třídy 304 není vhodný pro slanou vodu.

JE pH VODY DŮLEŽITÉ PRO koupací sud?

Doporučené pH pro Váš koupací sud je mezi 7,2 a 7,8. Doporučuje se PH měřit pomocí některých testovacích proužků, protože můžete přidávat přísady ke zvýšení nebo snížení hodnoty. Rozsah pH je od 0 (velmi kyselý) 7 je neutrální a až 14 (velmi alkalický). Pokud je vaše voda příliš kyselá, způsobí korozi některých částí a podráždí pokožku, pokud je příliš zásaditá, způsobí skvrny a usazeniny.  Hodnota pH musí být v rozmezí, aby bylo možné efektivně používat jiné chemikálie a bezpečně se koupat. 

JAK VYPRÁZDÍM HORKÝ sud?

Při plánování umístění horkého sudu  mějte na paměti vypouštění odpadní vody. Koupací sud pojme  1250 litrů vody, kterou je třeba po použití vypustit. . Pokud koupací sud nepoužíváte, nenechávejte vypouštěcí ventil zavřený, abyste zabránili hromadění dešťové vody, která může při teplotách pod bodem mrazu zamrznout. Také se ujistěte, že je voda vypuštěna z externího kotle. Koupací sud s integrovaným kotlem  má vypouštěcí ventil (1 coul) namontovaný poblíž kouřovodu. Voda může být vypuštěna až po úplném dohoření a spálení uhlíků v kamnech. 

Jaká JE MINIMÁLNÍ hladina VODy V sudu PŘED ZAHÁJENÍM zatápění?

Nerozdělávejte oheň, dokud není koupací sud plný vody. V kamnech se  nesmí nikdy topit, když je koupací sud prázdný nebo není plný. Ohřev poloprázdného sudu může vést k poškození kotle nebo pláště ze skleněných vláken. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená zatopením v kotli bez správné hladiny vody v sudu .

Jak používat koupací sud?

  • Naše produkty byste neměli používat samostatně.
  • Pokud trpíte cukrovkou, srdečními chorobami nebo jiným stavem, který ovlivňuje váš krevní tlak, měli byste se před použitím horké vany poradit se svým lékařem.
  • Pokud se cítíte ospalí nebo nepříjemně, měli byste ze sudu okamžitě vystoupit a ochladit se na čerstvém vzduchu.
  • Doporučuje se pít hodně vody před a po horké koupeli.

POŠKRÁBE VÍKO Z FIBERGLASSU VLOŽKU? 

Mohlo by  poškrábat, pokud by uživatel nebyl opatrný. Ke zvednutí víka ze skleněných vláken jsou vždy nutné dvě osoby. NIKDY nezkoušejte víko zvednout sami. Doporučujeme zakoupit bezdrátový teploměr na vodu, takže při kontrole teploty vody nebudete muset zvedat víko. 

Bezpečnostní poznámky

Kamna jsou během provozu HORKÁ; ještě více je kouřovod., NEDOTÝKEJTE SE Těchto částí.  Kamna jsou na dřevo, a proto nikdy nesmíte použít nic jiného než dřevo.  Z důvodu vysokého tepla v sudu byste neměli koupací sud používat, pokud jste pod vlivem alkoholu. To platí také pro všechny další podmínky, při nichž by koupání bylo problémem; pokud si nejste jisti, měli byste o tom promluvit se svým lékařem. Pokaždé, když koupací sud  nepoužíváte, měl by zůstat zakrytý krycím víkem.  Také  byste měli odstranit vstupní schody, které zabrání dětem v přístupu. Hladina vody v koupacím sudu by měla být vždy nad horkým výstupem vody, když jsou kamna v provozu.  Během silných větrných bouří byste měli sundat víko a komín, aby je nebylo možné odfouknout. Alternativně může být víko v případě potřeby zajištěno západkovým řemínkem. Pokud žijete v oblasti s extrémním chladem, je pravděpodobné, že vám voda v sudu zamrzne. Během této doby by jste měli úplně vypustit vodu ze sudu i z externích kamen , protože rozpínající se led jistě poškodí řemeslné zpracování i samotný kotel.  •

  • Děti by nikdy neměly samy přikládat do kamen bez dozoru a také by neměly být NIKDY ponechány bez dozoru ani při koupání.
  • Kvůli vlastní bezpečnosti by jste se neměli koupat sami.
  • Pokud zjistíte, že je pro vás teplota vody příliš vysoká , můžete přidat studenou vodu. Koupání v sudu není stejné jako normální koupel. Voda se neochladí tak rychle, z důvodu hoření palivového dřeva. Z tohoto důvodu POKUD JE VODA PŘÍLIŠ HORKÁ, VYJDĚTE ze sudu. Je také důležité zpočátku používat koupací sud pouze kratší dobu. Jinak vám hrozí závratě a případně i mdloby. 

Kam umístit koupací sud?

 NIKDY neinstalujte koupací sud V BLÍZKOSTI HOŘLAVÝCH PŘEDMĚTŮ

Vždy se můžete poradit s odborníkem na kamna ve vašem okolí, který vám s tím může lépe pomoci. Pro snadné vyprázdnění koupacího sudu zkuste ponechat prostor pro odtok vody. Květinové záhony  nebo blízký kopec můžete v tomto případě využít (za předpokladu, že voda není chemicky ošetřena).  Je velmi důležité, aby externí kamna a koupací sud byly vždy ve stejné výšce; protože by se v propojovacích hadicích mohla vytvořit vzduchová bublina, která by znemožňovala cirkulaci vody v kamnech . Je životně důležité, aby horní , neboli HORKÁ hadice pokračovala mírně nahoru z kamen do sudu, jinak nebude systém fungovat tak, jak by měl. Váš komín  by měl do sebe jednoduše zapadnout a je potřeba jej pouze přitlačit na límec kamen. Jakmile umístíte koupací sud tam, kam chcete, můžete začít instalovat hadice externího kotle a zajistit je příslušnými nerezovými sponami. K zakoupení jsou k dispozici také připojení ve tvaru kolena, ale nepokoušejte se ohýbat samotnou hadici, protože by to bránilo cirkulaci vody. 

Zprovoznění

 Začněte jednoduše naplněním koupacího sudu studenou vodou zahradní hadicí. Pokud si přejete, můžete také sbírat dešťovou vodu. Plný koupací sud obsahuje přibližně 1250-1300litrů vody (v závislosti na modelu).  POUZE po naplnění sudu vodou můžete začít zapalovat oheň v kamnech. Popel z předchozího použití vždy odstraňte. Pokud používáte podpalovače, nepoškodí kamna. V topeništi externích kamen je vodní plášť, proto vždy používejte suché dřevo a udržujte silný oheň. Ohřev vody lze zvládnout pouze silným hořícím ohněm, takže pokud použijete slabý oheň nebo ještě hůře vlhké materiály, bude v kamnech více kouře, sazí a kondenzace, což může zase škodit. Udržujte teplo tím, že při koupání budete do ohně podle potřeby přikládat, nezapomeňte podle potřeby hrabat žhavé uhlíky a před přidáním dalšího dřeva je vyrovnat. To zajišťuje snadné spalování a zajišťuje silný oheň. Občas promíchejte vodu v sudu. Je to jediný způsob, jak získat přesné údaje o teplotě, protože stoupá horká voda nahoru a studená voda klesá dolů. Pravidelně kontrolujte potrubí, abyste se ujistili, že neexistují žádná omezení nebo ucpání jakéhokoli druhu. Můžete to udělat jednoduchým umístěním ruky do blízkosti a vstupu nebo jednoduchou vizuální kontrolou, zda ve vodě nedochází k zakalení způsobenému teplem, které by naznačovalo cirkulaci. Zatímco většina vany využívá nějakou formu kouřovodu z nerezové oceli, během používání se změní barva, poněkud bronzově nebo ze zlata. Jedná se o efekt přírody a nelze jej změnit. Při počátečním ohřevu vody může ohřev vany před chladem trvat déle než 3 hodiny; podle vaší venkovní teploty. Do té doby se započítávají také vaše vlastnosti ohně a dřeva.. Před vypuštěním vody ze sudu VŽDY nechejte oheň úplně vyhasnout.  Před každým použitím je nutné odstranit popel ze kamen; také byste měli pravidelně odpojovat komín (je modulární) a čistit všechny nahromaděné saze.  V ideálním případě byste měli po každém použití vyměnit vodu ve sudu; můžete jej však použít několikrát za pár dní. Váš externí kotel má také vzadu samostatnou vypouštěcí zátku. Vnější část vany je již správně ošetřena oleji určenými k ochraně před poškozením UV zářením; hydroizolace a bude odolávat vyblednutí. Doporučujeme alespoň jednou ročně provést ošetření dřeva.. Pokud dřevo znovu neolejujete, jednoduše přirozeně stárne. 

OBECNÉ INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ Horkého sudu

Koupací sud musí být umístěn na rovném, pevném povrchu (např .: dřevěná  nebo betonová deska). Pokud nebude horká vana správně umístěna na povrchu, může to ovlivnit její pevnost, stabilitu nebo dokonce estetický vzhled.  DŮLEŽITÉ – Pokud má Váš koupací sud elektrické komponenty (systémy SPA, LED osvětlení, filtračni systém, elektrické topení), doporučujeme připojit elektrický systém přímo z pojistkové skříně k jističi (kterým je každý sud vybaven). DŮLEŽITÉ – Abyste se vyhnuli problémům s elektrickým zařízením a zajistili bezpečnost, musíte zajistit, aby byla elektřina uzemněna.  Teplota koupacího sudu ze skleněných vláken nesmí být vyšší než + 55 ° C, protože vyšší teploty mohou poškodit gelový povlak ze skleněných vláken (začne puchýřit).  Když je horký sud naplněn vodou (10 cm od horní části okraje horké vany), můžete zapálit oheň.   

 

Cart
  • No products in the cart.